Фолклорните мотиви в съвременния гардероб на работещата жена